Politika privatnosti i uslovi korišćenja

Korišćenjem biznis24.rs (u daljem tekstu: web sajt), prihvatate ove Uslove korišćenja kao i pravno obavezujući odnos koji se konstituiše između vas kao posetioca i ovog web sajta.

Sadržaj web sajta je uglavnom agregat različitih portala koji nisu u vlasništvu biznis24.rs, a pripadnost članaka tim portalima je istaknuta. Pored agregata, na web sajtu se nalazi i sadržaj koji je kreirala redakcija biznis24.rs, i oni su posebno istaknuti. Dalja distribucija sadržaja koji nije u vlasništvu web sajta nije moguća bez dodatnih dogovora stvarnih vlasnika, dok se sadržaj čiji je autor biznis24.rs može isključivo koristiti za ličnu upotrebu i u nekomercijalne svrhe.

Intelektualna svojina, uključujući sve zaštićene znakove, logo znakove, tekstove, podatke, fotografije i/ili grafizme, je u isključivom vlasništvu web sajta biznis 24.rs. ili je u vlasništvu trećih lica koja su prenela pravo korišćenja istih na web sajt biznis24.rs.

Nepoštovanje uslova korišćenja, odnosno neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sadržaja dostupnog na sajtu, smatra se povredom autoskog prava u skladu sa odredbama postojećeg Zakona o autorskom i srodnim pravima, te podleže materijalnom i krivičnom gonjenju.

Web sajt biznis24.rs zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni uslove korišćenja i neće biti odgovorna ni za kakve moguće posledice proizašle iz promena uslova korišćenja. Promene uslova korišćenja stupaju na snagu u trenutku objavljivanja. 

ODRICANJE I OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

Sadržaj koji se nalazi na sajtu ili bilo koji deo predmetnog sadržaja ne može se smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu bilo koje imovine ili prava, niti se isti ima ili može smatrati dovoljnom informacijom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka.

OBAVEZE POSETILACA WEB SAJTA

U cilju efikasnog, bezbednog i neometanog korišćenja sadržaja koji se nalazi na web sajtu nije dozvoljeno:

a) objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje sadržaja koje je u suprotnosti sa važećom zakonskom regulativom;

b) objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje uvredljivog, vulgarnog, pretećeg, rasističkog ili šovinističkog sadržaja, kao i sadržaja koji na bilo na bilo koji način može da prouzrokuje štetu bilo kom licu;

c) objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo prouzrokovati štetu drugim licima;

d) lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime, drugog, pravnog ili fizičkog lica;

e) manipulisanje i zloupotreba identifikatorima da bi se prikrilo poreklo sadržaja koji se objavljuje, šalje, razmenjuje ili prenosi;

f) objavljivanje, razmena i slanje neželjenog sadržaja korisnika bez njihovog pristanka ili traženja, kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, spam poruke, lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, navode ili tvrdnje koje mogu zavarati korisnike;

h) objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje sadržaja s virusima ili sličnim fajlovima ili programima izrađenima u svrhu uništenja ili ograničenja rada bilo kojega softvera i/ili hardvera kao i telekomunikacijske opreme;

i) prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca sajta.

Web sajt biznis24.rs zadržava pravo da ukloni sadržaj koji smatra neprimerenim ili nije u skladu sa uslovima korišćenja. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posledica njihovih aktivnosti.

PRAVILA KOMENTARISANJA

Komentari posetilaca predstavljaju važan segment u okviru rada i funkcionisanja web sajta, tako da web sajt biznis24.rs podstiče i daje prednost komentarima sa konstruktivnim i kvalitetnim sadržajem.

Web sajt biznis24.rs ne garantuje za tačnost, poreklo, verodostojnost i kvalitet sadržaja komentara.

Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja mišljenje, oduku ili stav web sajta biznis24.rs, tako da tekstualni sadržaj komentara isključivo predstavlja mišljenje i stav autora komentara.

Autor komentara u svemu garantuje da je celokupan sadržaj komentara u isključivom vlasništvu autora, tako da sadržaj komentara nesmetano može da bude objavljen na sajtu.

Web sajt biznis24.rs zadržava pravo objavljivanja, reprodukovanja i distribucije sadržaja komentara autora, i to bez bilo kakve obaveze odnosno naknade prema autoru, kao i bez bilo kakvog ograničenja u prostoru i vremenu.

Autor komentara je isključivo odgovoran za sadržinu i autorska prava u okviru sadržaja komentara, te web sajt biznis24.rs nema bilo kakvu odgovornost prema trećim licima. U tom smislu, ukoliko treće lice podnese zahtev za naknadu nastale štete protiv web sajta biznis24.rs, autor će biti u obavezi da nadoknadi svaku vrstu štete web sajtu biznis24.rs.

Web sajt biznis24.rs zadržava pravo izbora, neobjavljivanja i brisanja komentara, kao i pravo postmoderacije komentara koji će biti objavljeni.

U svakom slučaju, nije dozvoljeno objavljivanje komentara koji sadrže informacije, podatke, mišljenja i ideje kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihove seksualne opredeljenosti.

Web sajt biznis24.rs zadržava pravo da ne objavi ili da obriše komentare koji podstiču govor mržnje, ili sadrže psovke i uvrede,

Web sajt biznis24.rs zadržava pravo da ne objavi ili pravo da obriše komentare koji se negativno, uvredljivo ili neprijatno odnose na uredjivačku politiku sajta.

BIZNIS24.rs WEB SAJT

Svi posetioci imaju pravo da besplatno koriste sadržaje biznis 24.rs web sajta, ukoliko ne krše pravila korišćenja. Web sajt biznis24.rs sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja drugih portala, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posetilaca i linkova na spoljne stranice. Web sajt biznis24.rs sadržaje objavljuje u dobroj nameri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost i web sajt biznis24.rs se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem. Pristup web sajtu biznis24.rs i svim njegovim sadržajima dozvoljen je osobama bilo kog uzrasta.

LINKOVI NA SPOLJNE STRANICE

Web sajt biznis24.rs sadrži linkove na web stranice izvan vlastitog portala. Web sajt biznis24.rs linkove objavljuje u dobroj nameri i ne može se smatrati odgovornim za sadržaje izvan portala. Modifikovanje i promene pravila web sajt biznis24.rs zadržava pravo da bez najave povremeno promeni ili modifikuje pravila. O važnim promenama i dopunama web sajta biznis24.rs može obavestiti korisnike putem e-maila ili objavljivanjem na portalu. Korišćenjem bilo kog sadržaja na web sajtu biznis24.rs smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima.